Προβλήματα

Picture Στο κεφάλαιο αυτό μέσα από διάφορα προβλήματα επιδιώκεται οι μαθητές να είναι ικανοί να:

  • διαλέγουν ποια στοιχεία τους χρειάζονται για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα .
  • επιλέγουν τις πράξεις που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.
  • δημιουργούν ένα δικό τους πρόβλημα και να το λύνουν.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *