Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000

Picture Στο κεφάλαιο αυτό οι στόχοι είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να:

  • πολλαπλασιάζουν μέχρι τριψήφιους αριθμούς με το 10, μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς με το 100 και μονοψήφιους αριθμούς με το 1.000
  • διαιρούν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες με το 10, εκατοντάδες και χιλιάδες με το 100 και χιλιάδες με το 1.000 .
  • θεωρούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *