Πολλαπλασιασμοί

PictureΣτο παρόν κεφάλαιο κύριος στόχος είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στον πολλαπλασιασμό διψήφιου αριθμού με μονοψήφιου αλλά και διψήφιου αριθμού με διψήφιο. Ειδικότερα οι μαθητές ασκούνται στην ανάλυση του διψήφιου αριθμού σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων και στον πολλαπλασιασμό του πολλαπλασιαστή χωριστά με τις δεκάδες και τις μονάδες. Οι πράξεις πολλαπλασιασμού που παρουσιάζουμε στο μάθημα αυτό είναι πράξεις της μορφής του καρτεσιανού γινομένου. Το γινόμενο δηλαδή του πολλαπλασιασμού προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό δύο διαστάσεων -γραμμή επί στήλη ή βάση επί ύψος.
Ένας αποτελεσματικός τρόπος, για να κατανοήσουν οι μαθητές την ανάλυση του διψήφιου πολλαπλασιαστέου σε δεκάδες και μονάδες και τον πολλαπλασιασμό των τελευταίων χωριστά με τον πολλαπλασιαστή είναι τα τετραγωνάκια στο τετραγωνισμένο χαρτί. Οι μαθητές μαθαίνουν να αντιστοιχίζουν τους αριθμούς που περιλαμβάνει η πράξη του πολλαπλασιασμού στα τετραγωνάκια.
Στόχος του μαθήματος αυτού επιπλέον είναι η περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών στην προπαίδεια και στα πολλαπλάσια του 11

πηγή:Μαθηματικά Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

2 thoughts on “Πολλαπλασιασμοί

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *