Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

PictureΣε προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με τον πολλαπλασιασμό, οι μαθητές ασκήθηκαν στην προπαίδεια και γενικά στις πολλαπλασιαστικές καταστάσεις. Στο παρόν κεφάλαιο θα προχωρήσουμε σε πολλαπλασιασμούς διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο. Προφανώς δε πρόκειται για το γραπτό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού, τον οποίο θα προσεγγίσουμε σταδιακά, αλλά για πράξεις που γίνονται νοερά ως επέκταση της διδαγμένης μέχρι τώρα προπαίδειας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • αντιμετωπίσουν καταστάσεις της καθημερινότητας στις οποίες απαιτούνται πράξεις πολλαπλασιασμού διψήφιων με μονοψήφιους αριθμούς.
  • χρησιμοποιούν με άνεση την προπαίδεια.
  • Βρίσκουν τα γινόμενα με το 11, το 12 και το 13 ως επέκταση των στηλών της προπαίδειας.
  • αναλύουν διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς σε άθροισμα εκατοντάδων, δεκάδων και μονάδων και να αντιλαμβάνονται τις εκατοντάδες και τις δεκάδες ως γινόμενα του 100 και του 10 αντίστοιχα..
  • εφαρμόζουν σε αθροίσματα με τριψήφιους και διψήφιους την παραπάνω επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *