Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού με τριψήφιο πολλαπλασιαστή. Πολλαπλάσια: Αναγνώριση, έλεγχος.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να εφαρμόσουν στρατηγικές για τον υπολογισμό των γινομένων,
  • να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική του πολλαπλασιασμού και να τις επεκτείνουν για τριψήφιο πολλαπλασιαστή,
  • να αναγνωρίζουν τα πολλαπλάσια του 2, 5 και του 10,
  • να γνωρίζουν ότι ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο κάποιου άλλου, όταν διαιρείται ακριβώς από αυτόν και να τον χρησιμοποιούν για έλεγχο,
  • να χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς τους.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Picture
Κάθετος πολλαπλασιασμός

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *