Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι
     • 2.  Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)
     • 3. Τόσο χιόνι δε ξανάγινε!

ΘΕΜΑΤΑ

 • Ανθρώπινοι χαρακτήρες
 • Στιγμιότυπα καθημερινής ζωής
 • Αλλαγές στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος – Αφήγηση
 • Λογοτεχνικά κείμενα
 • Άρθρα εφημερίδων
 • Ρεπορτάζ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να αναδιηγείται ιστορίες
 • να συνδέει χρονικά και αιτιακά τα συμβάντα μίας αφήγησης
 • να προβλέπει την πλοκή μιας ιστορίας
 • να περιγράφει χαρακτήρες και συμπεριφορές
 • να συντάσσει τους τίτλους αφηρημένων ιστοριών
 • να οργανώνει το πλάνο μιας ιστορίας
 • να συμπληρώνει μία ημιτελή ιστορία

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Παραθετικά επιθέτων
 • Ο Αόριστος και ο Παρατατικός στην Ενεργητική Φωνή
 • Η λειτουργία των ρημάτων δράσης σε μία αφήγηση
 • Χρονικά επιρρήματα
 • Ελλειπτικές προτάσεις
 • Η υποτακτική σύνδεση στην αφήγηση με χρονικούς και αιτιολογικούς συνδέσμους
 • Αρκτικόλεξα
 • Λεξιλόγιο (σημασίες λέξεων-φράσεων, αντιστοίχιση λέξης με εικόνα, οικογένειες λέξεων, σύνθετες)

Χρόνος διδασκαλίας : 9 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *