Ποιος είναι; Τι κάνει;

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Αναζήτηση πληροφοριών σε επίσημα έγγραφα.
  • Παρουσίαση της ταυτότητας κάποιου .
  • Παροχή πληροφοριών σε τρίτον
  • Παρατατικός χρόνος ρημάτων.
  • Τα επαγγέλματα.
  • Ρήματα που τελειώνουν σε -ωνω και -ευω.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας – Παρατατικός

Φύλλο εργασία -Ρήματα σε -ωνω

Φύλλο εργασίας – Ρήματα σε -ευω

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ετοιμασίες (Ρήματα σε -ωνω και -ευω)-διαδραστικό παιχνίδι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *