Οι αριθμοί μέχρι το 1.000

PictureΣΤΟΧΟΙ: Στην προηγούμενη τάξη (Β τάξη) οι μαθητές έμαθαν τους αριθμούς μέχρι το 1.000.Στο κεφάλαιο αυτό βασικός στόχος είναι να γίνει μια επανάληψη στους αριθμούς αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • Διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι και τριψήφιους.
  • Περνούν από τη λεκτική στη συμβολική γραφή και αντίστροφα.
  • Διακρίνουν τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες καθώς επίσης και τη σχετική αξία.
  • Χρησιμοποιούν με ευχέρεια τους αριθμούς σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
  • Γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός τριψήφιου αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Οι αριθμοί μέχρι το 1.000


Φτιάξε μόνος σου αριθμούς μέχρι το 1.000

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Οι αριθμοί μέχρι το 1.000

  1. Είμαι δασκάλα εδώ και περίπου 30 χρόνια .
    Θεωρώ ότι οι εργασίες που έχετε δημιουργήσει και γενικά όλο το υλικό σας είναι εξαιρετικό !!Το χρησιμοποιώ πολλές φορές και άλλες πάλι, παίρνω ιδέες πολύτιμες!
    Σας ευχαριστώ πραγματικά για την προσφορά σας στο εκπαιδευτικό μας έργο!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *