Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με καταστάσεις μερισμού, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (η έννοια της διαίρεσης ως διαδοχική αφαίρεση ή ως αντίστροφη διαδικασία από τον πολλαπλασιασμό)
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Μοιράζουν δίκαια, είτε αφαιρώντας διαδοχικά ανά 1 είτε ανά 2, ανά 3 κτλ(η διαίρεση ως διαδοχική αφαίρεση) και να αναγνωρίζουν το σύμβολο :
  • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια (διαδοχική πρόσθεση) ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων μερισμού.
  • Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση
  • Λύνουν προβλήματα που απαιτούν την χρήση προπαίδειας
  • Εργάζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλα εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

2 thoughts on “Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

  1. Ο τρόπος που έχετε χωρίσει τα ψαράκια στο φυλλάδιο 2 είναι λάθος. Μοιράζω το 18 σε 3 κομμάτια :6+6+6.

  2. Γιατί χρησιμοποιείτε το ξενικό σύμβολο της διαίρεσης και όχι το δικό μας το “:”δηλαδή την άνω και κάτω τελεία;
    Ντροπή σας!!!!!! στην Ελλάδα απευθύνεστε σε Ελληνόπουλα και όχι σε αλλοδαπούς. Ειδάλλως κλείστε την σελίδα και άντε στα σπίτια σας….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *