Με το «σεις» και με «σας»

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Διάκριση επιπέδων ύφους .
  • Χρήση πληθυντικού ευγενείας.
  • Επεξεργασία διαλογικού κειμένου.
  • Διάκριση των λέξεων σε μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και τετρασύλλαβες.
  • θέση και ρόλος του τόνου στις λέξεις.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας με τα τονικά παρώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα

Καρτέλα διακόσμησης τοίχου-Συλλαβισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συλλαβισμός

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *