Μετρώ το χρόνο (1)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Χρήση του αναλογικού και του ηλεκτρονικού ρολογιού για τη μέτρηση του χρόνου . Μονάδες μέτρησης του χρόνου (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο)

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να διαβάζουν την ώρα στο αναλογικό και στο ψηφιακό ρολόι και να την μετατρέπουν από τη μία μορφή στην άλλη,
  • να γνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στην ώρα, το λεπτό, το δευτερόλεπτο,
  • να υπολογίζουν τη διάρκεια χρονικών διαστημάτων με το μυαλό και με τη χρήση συμμιγών (ώρες/λεπτά)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *