Μετρώ το βάρος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση μάζα. Τυπικές μονάδες μάζας. Εμφάνιση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν συνήθη εργαλεία ζύγισης (αναλογική και ηλεκτρονική ζυγαριά),
  • να γνωρίσουν τις τυπικές μονάδες μέτρησης (κιλό, γραμμάριο) και τη μεταξύ τους σχέση,
  • να διενεργούν μετρήσεις μηκών ή μαζών και να εκφράζουν τα αποτελέσματα με τη μορφή συμμιγούς ή, σε απλές περιπτώσεις, με τη μορφή δεκαδικού.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1
Προβλήματα με καθαρό βάρος-μεικτό-απόβαρο
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *