Λύνω σύνθετα προβλήματα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να λύνουν σύνθετα προβλήματα

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Οργανώνουν σε πίνακα τις πληροφορίες που τους δίνει ένα πρόβλημα.
  • Επαληθεύουν τη λύση που έδωσαν σε ένα πρόβλημα με άλλη στρατηγική (νοεροί υπολογισμοί ή κάθετη πράξη).
  • Διορθώνουν σύνθετο πρόβλημα και να το λύνουν.
  • Χρησιμοποιούν την ορολογία διπλάσιο, τριπλάσιο κτλ .
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *