Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ): Η εκτίμηση στους υπολογισμούς

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογούν τα δεδομένα και τη λύση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (να εκτιμούν, να βρίσκουν το λάθος, να επαληθεύουν)
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Βρίσκουν το λάθος στη λύση ενός προβλήματος και να το διορθώνουν.
  • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια για να λύνουν προβλήματα αγορών.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *