Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να προβλήματα μερισμού χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές νοερών υπολογισμών.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές στην επίλυση ενός προβλήματος.
  • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια (διαδοχική πρόσθεση) ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων διαίρεσης μερισμού.
  • Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση.
  • Μπορούν να χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα της διαίρεσης ως προς την πρόσθεση.
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *