Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να λύνουν απλά προβλήματα με τριψήφιους αριθμούς
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Λύνουν προβλήματα με τριψήφιους χρησιμοποιώντας στρατηγικές ανάλογες όπως με τους διψήφιους (πίνακας, ζωγραφική, εποπτικό υλικό).
  • Αναλύουν και συνθέτουν τριψήφιους υπολογίζοντας νοερά σε στρογγυλούς αριθμούς τις εκατοντάδες (π.χ. 350+50, 800-50, 300+100).
  • Αναλύουν και συνθέτουν τριψήφιους αριθμούς κάνοντας νοερούς υπολογισμούς στην προηγούμενη εκατοντάδα (π.χ.298 +4= 200 +(98+2)+2=200+100+2=302.
  • Λύνουν σπαζοκεφαλιές (μαγικά τετράγωνα).
  • Βρίσκουν το λάθος σε έναν υπολογισμό και το διορθώνουν.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

1 thought on “Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *