Κλασματικοί αριθμοί – Καρτέλες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμου για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τους κλασματικούς αριθμούς

fractions-made-easy-halves-1  how-to-learn-fractions-thirds-1  fraction-math-fourths-1

ένα δεύτερο                               ένα τρίτο                                  ένα τέταρτο

 

fraction-information-cards-fifths-1  fraction-to-decimal-sixths-1  printable-fraction-sheets-sevenths-1

ένα πέμπτο                                    ένα έκτο                                 ένα έβδομο

 

fraction-activities-eighths-1      unit-fractions-ninths-1  fraction-information-cards-tenths-1

ένα όγδοο                                             ένα ένατο                         ένα δέκατο

 

 

 
οι καρτέλες είναι μεταφρασμένες από το site math-salamander.com

 

Δείτε επίσης
Εισαγωγή στα Κλάσματα
Ισοδύναμα Κλάσματα
Πρόσθεση Κλασμάτων
Σύγκριση κλασμάτων
Δεκαδικά κλάσματα

This entry was posted in Καρτέλες and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *