Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Picture Το κεφάλαιο είναι επαναληπτικό σε έννοιες των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών που διδάχθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα.Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

  • γνωρίζουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς και να μετατρέπουν τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο .
  • αντιστοιχίζουν χρηματικά ποσά με τιμές που είναι δεκαδικοί αριθμοί.
  • συγκρίνουν και να διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς και κλάσματα.
  • προσθέτουν και να αφαιρούν δεκαδικούς αριθμούς.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *