Καρτέλες με τις προπαίδειες

Πατήστε πάνω στις εικόνες ή στους αντίστοιχους συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τις προπαίδειες από το 1 ως το 10.

                        null

Η προπαίδεια του 1                    Η προπαίδεια του 2

 

                          Η προπαίδεια του 3                     Η προπαίδεια του 4

 

null                         null

 Η προπαίδεια του 5                      Η προπαίδεια του 6

 

                          

Η προπαίδεια του 7                       Η προπαίδεια του 8

 

null                           

  Η προπαίδεια του 9                     Η προπαίδεια του 10

 

Δείτε επίσης

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

This entry was posted in Uncategorized, Καρτέλες and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Καρτέλες με τις προπαίδειες

  1. Hi I’m Petra.I first found your blog while I was
    looking for creative writing resources for my EFL class some time ago.
    I keep on returning ever since. It’s my favourite article up to now.
    Carry on the wonderful work and many thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *