Η συμμετρία

Picture Η συμμετρία είναι ένας από τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, όπως οι μεγεθύνσεις, οι σμικρύνσεις, οι στροφές κ.α που συναντάμε πολύ συχνά στην καθημερινή ζωή και στην τέχνη, ενώ ταυτόχρονα κατέχουν σημαντική θέση στο γνωστικό αντικείμενο της γεωμετρίας. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου επιδιώκουμε να κάνουμε τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν αν ένα ή δύο διαφορετικά σχήματα είναι συμμετρικά ή όχι και να εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας με δίπλωση. Σε ένα επόμενο επίπεδο οι μαθητές πρέπει να μπορούν να φαντάζονται τη δίπλωση (νοερά), για να ελέγχουν αν δεδομένα σχήματα είναι συμμετρικά. Επιπλέον, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν οι ίδιοι το συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται καθώς και να ανακαλύπτουν και να χαράσσουν τον ή τους άξονες συμμετρίας ενός σχήματος.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
 
 

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ζωγράφισε σχεδιάκια και δες τα συμμετρικά τουςΤι είναι συμμετρίαΜπορεί ένα σχήμα να έχει και άλλους άξονες συμμετρίας;
 


Σχεδιάζω συμμετρικά σχήματα στον υπολογιστήΦτιάχνω συμμετρικά σχήματα

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *