Ημέρες της εβδομάδας

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας και καρτέλες με τις ημέρες της εβδομάδαςΦύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας 3Φύλλο εργασίας 4Φύλο εργασίας 5

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *