Εφημερίδες! Εφημερίδες!

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με τις εφημερίδες και το περιεχόμενό τους.
  • Αναζήτηση πληροφοριών σε εφημερίδα.
  • Βιβλιοπαρουσίαση.
  • Σχηματισμός και χρήση επιρρημάτων.
  • Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι και -ο
  • Διάκριση του -ω των ρημάτων και του -ο των ουσιαστικών.

 

 

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας – ουδέτερα σε -ι και σε -ο

Φύλλο εργασίας- Διάκριση -ο και -ω

Φύλλο εργασίας – Τροπικά επιρρήματα

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *