Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Συμμετρία σε επίπεδα σχήματα

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αναγνωρίζουν τους άξονες συμμετρίας , ενός επίπεδου σχήματος
  • να συμπληρώνουν ένα σχήμα με άξονες συμμετρίας
  • να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός επίπεδου σχήματος ως προς τον άξονα συμμετρίας του.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *