Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία

Picture Στο κεφάλαιο αυτό επιδιώκουμε να γίνει επανάληψη στις βασικές γεωμετρικές έννοιες που διδάχθηκαν σε αυτή την τάξη. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

  • διακρίνουν τα επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα και να τα αντιστοιχίζουν με τις ονομασίες τους .
  • φαντάζονται και να ξεχωρίζουν τα αναπτύγματα του κύβου και του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.
  • διακρίνουν και συμπληρώνουν το μωσαϊκό ενός σχήματος.
  • διακρίνουν ένα σχήμα, για να είναι συμμετρικό ως προς ένα δεδομένο άξονα συμμετρίας.
  • χαράσσουν σχήματα με γεωμετρικά όργανα σύμφωνα με δεδομένες γεωμετρικές εντολές .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
h
h
h

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *