Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΠατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για το μάθημα των μαθηματικών. Αναφέρεται στα κεφάλαια 24-28.

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-3 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-3 (β)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-3 (γ)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-5 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-5 (β)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-10 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-10 (β)

Επανάληψη στις προπαίδειες 1-10 (γ)

Επανάληψη στις προπαίδειες 4-5 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 4-5 (β)

Επανάληψη στις προπαίδειες 4-5 (γ)

Επανάληψη στις προπαίδειες 6-7

Επανάληψη στις προπαίδειες 6-10 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 6-10 (β)

Επανάληψη στις προπαίδειες 8-10 (α)

Επανάληψη στις προπαίδειες 8-10 (β)

Μέθοδος Δώρας Δ. Μαυρομάτη- εικονογραφημένη προπαίδεια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης
Η προπαίδεια του 2,3,4            Η προπαίδεια του 5,6,7              Η προπαίδεια του 8,9,10

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *