Ενέργεια

Picture                 1-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1            

Βιβλίο Μαθητή                            Τετράδιο Εργασιών               
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να αποκτήσουν οι μαθητές γενικές γνώσεις για την ενέργεια και τις πηγές ενέργειας. Να γνωρίσουν το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο ως πηγές ενέργειας και επιπλέον την προέλευση, την επεξεργασία, την μεταφορά, τις χρήσεις τους στη βιομηχανία και στα σπίτια μας, καθώς και την περιβαλλοντική ρύπανση που επιφέρουν, αντιδιαστέλλοντάς τις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *