‘Ελα στην παρέα μας

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

1. Αξέχαστα γενέθλια

  2.  Μικρομαγειρέματα
  3. Φτιάχνουμε προσκλήσεις

4. Από το ημερολόγιο του Ελτόν

5. Το χαρούμενο λιβάδι

ΘΕΜΑΤΑ

 • Κοινωνικές και φιλικές σχέσεις
 • Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Κατευθυντικός λόγος 
 • Οδηγία
 • Επιχειρηματολογία
 • Λογοτεχνικά κείμενα
 • Χρηστικά κείμενα (συνταγές, λίστες, προσκλήσεις, χάρτες, προγράμματα, διαφημιστικά φυλλάδια, έντυπα με οδηγίες χρήσεις και οδηγίες κατασκευών)

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να ακολουθεί οδηγίες και να συντάσσει εντολές
 • να επιχειρηματολογεί σε διάφορες περιστάσεις
 • να συντάσσει λίστες
 • να συντάσσει προσκλήσεις ανάλογα με τον παραλήπτη τους

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ρήματα που εκφράζουν διαδικασίες-οδηγίες
 • Η προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου
 • Ο Μέλλοντας Στιγμιαίος και Εξακολουθητικός Μέλλοντας της ενεργητικής φωνής
 • Επιρρήματα που θέτουν τις διαδικασίες μιας οδηγίας σε χρονική σειρά (χρονικά) και δηλώνουν τον τρόπο εκτέλεσης μιας οδηγίας (τροπικά)
 • Επαυξημένες προτάσεις
 • Σύνδεση θέσης και επιχειρήματος
 • Σημεία στίξης (παύλα, ερωτηματικό, θαυμαστικό)
 • Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, αντίθετες, συνώνυμα)

Χρόνος διδασκαλίας : 13 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *