Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να μπορούν να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος και να επιλέγουν τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του. Επίσης να διαπιστώνουν ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει μία λύση, πολλές λύσεις, καμία λύση.

Αναλυτικά

  • Να μεταφέρουν τις πληροφορίες ενός προβλήματος σε πίνακα και να τις οργανώνουν
  • Συμπληρώνουν ερωτήματα σε ένα κείμενο με πληροφορίες ώστε ένα πρόβλημα να είναι καλά ορισμένο
  • Επιλέγουν πια προβλήματα λύνονται και ποια όχι (αν έχουν επαρκή στοιχεία δηλαδή ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν κάποια)
  • Εργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *