Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Νοεροί υπολογισμοί (πρόσθεση-αφαίρεση) με αριθμούς ως το 100.000. Εκτίμηση αποτελέσματος. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. Αξιοποίηση της αντιμεταθετικής και προσεταιριστικής ιδιότητας στους υπολογισμούς. Αξιοποίηση γραφικής απεικόνισης για διαχείριση αριθμητικών δεδομένων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να γνωρίζουν τα συμπληρώματα των δεκάδων, εκατοντάδων κλπ.
  • να αξιοποιούν τις ιδιότητες  και τη σχέση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς,
  • να εκτιμούν αποτελέσματα πρόσθεσης και αφαίρεσης,
  • να βρίσκουν το μισό και το διπλάσιο φυσικών αριθμών,
  • να αξιοποιούν την γραφική απεικόνιση δεδομένων με ραβδόγραμμα προκειμένου να διαχειριστούν αριθμητικά δεδομένα (σύγκριση-εκτίμηση)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *