Είμαστε έτοιμοι;

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Κατανόηση λειτουργικότητας των μηνυμάτων και εξοικείωση με τη μορφή τους.
  • Παραγωγή γραπτών και προφορικών μηνυμάτων.
  • Θέση και ρόλος των διαλυτικών, της αποστρόφου και του ενωτικού
  • Οι δίφθογγοι της ελληνικής γλώσσας.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας-Η απόστροφος

Φύλλο εργασίας-Διαλυτικά

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Picture

Η απόστροφος-διαδραστικό παιχνίδι
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *