Διαχειρίζομαι προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος: Οργάνωση πληροφοριών. Η στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης. Προβλήματα με πολλαπλάσια και διαιρέτες.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να οργανώνουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σε ένα πρόβλημα,
  • να αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,
  • να επιλύουν μία πιο απλή περίπτωση σε πολύπλοκα προβλήματα,
  • να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *