Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλημάτων από τις 4 πράξεις, με αριθμούς ως το 1.000.000

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς , ώστε να διαχειριστούν προβλήματα με μεγάλους αριθμούς,
  • να εκτιμούν την τάξη μεγέθους του αποτελέσματος ενός γινομένου ΄ή ενός πηλίκου με μεγάλους αριθμούς,
  • να αντιληφθούν τους κινδύνους που υπάρχουν σε μία πρόβλεψη βασισμένη σε εκτίμηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού,
  • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή,
  • να διατυπώνουν πρόβλημα με δεδομένη απάντηση και αντίστροφο ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *