Διαχειρίζομαι πληροφορίες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση πληροφοριών: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα,
  • να αξιοποιούν πληροφορίες και να αντλούν στοιχεία από πίνακα (συχνοτήτων) και γραφήματα (εικονόγραμμα,ραβδόγραμμα, σημειόγραμμα)
  • να περνούν από το ένα είδος παράστασης στο άλλο (π.χ. από σημειόγραμμα σε ραβδόγραμμα),
  • να οργανώνουν δεδομένα σε πίνακα και σε διαγράμματα και να τα παρουσιάζουν,
  • να ερμηνεύουν δεδομένα και να βγάζουν συμπεράσματα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *