Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων – Συμμετρία

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να συνδυάζουν
τις γνώσεις για την καθετότητα, τη χάραξη των υψών ενός τριγώνου,
την εύρεση εμβαδού απλών γεωμετρικών σχημάτων και της ανάλυσης σύνθετου γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερα για να λύνουν προβλήματα γεωμετρίας.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα ερευνούν τις σχέσεις των επιμέρους γεωμετρικών σχημάτων που σχηματίζονται αν φέρουμε σε ένα αρχικό γεωμετρικό σχήμα τον άξονα συμμετρίας.
 • Nα αναλύουν και να συνθέτουν γεωμετρικά σχήματα με προϋποθέσεις.
 • Nα αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων γεωμετρίας εφαρμόζοντας τις
  κατάλληλες για κάθε περίπτωση γνώσεις εύρεσης του εμβαδού μιας επιφάνειας (ανάλυση
  σε απλούστερα γεωμετρικά σχήματα, χρήση της συμμετρίας, τεχνικές).
 • Nα παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με σαφήνεια τον τρόπο σκέψης τους (εξήγηση
  μιας λύσης που σκέφτηκαν).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ζωγράφισε σχεδιάκια και δες τα συμμετρικά τουςΤι είναι συμμετρίαΜπορεί ένα σχήμα να έχει και άλλους άξονες συμμετρίας;Σχεδιάζω συμμετρικά σχήματα στον υπολογιστή

Φτιάχνω συμμετρικά σχήματα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *