Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να διαχειρίζονται προβλήματα με “μεγάλους”αριθμούς (100.000+),
  • να αξιοποιούν πληροφορίες και να διατυπώνουν προβλήματα,
  • να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (κείμενο, σχήμα, πίνακα, διάγραμμα) και να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
  • να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αναγωγή στη μονάδα,
  • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *