Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο αλγόριθμος της διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη: Αναλυτική παρουσίαση και εξήγηση του αλγορίθμου. Σύντομη εκτέλεση. Συγκεντρωτική παρουσίαση των στρατηγικών διαίρεσης (αφαίρεση).

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να δουν συγκεντρωτικά στρατηγικές της διαίρεσης,
  • να σταθεροποιήσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική της διαίρεσης

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *