Διαιρέσεις

PictureΚύριος στόχος του κεφαλαίου είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση της διαίρεσης ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να :

  • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις.
  • αντιμετωπίζουν καταστάσεις διαίρεσης μερισμού και μέτρησης.
  • εκτελούν με ευκολία τα γινόμενα, για να βρίσκουν το πηλίκο της διαίρεσης ή να το προσδιορίζουν κατά προσέγγιση
  • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Διαιρέσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *