Διαιρέσεις

Picture Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε καταστάσεις διαίρεσης στις οποίες οι διαιρέσεις θα είναι αντίστροφες πράξεις από τον πίνακα της προπαίδειας, διαιρέσεις με δυνάμεις του 10 και εύκολες διαιρέσεις με διψήφιους διαιρέτες. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να γίνουν οι μαθητές ικανοί να:

  • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση παρουσιάζεται ως διαίρεση μερισμού ή μέτρησης.
  • εκτελούν διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις των γινομένων του πίνακα της προπαίδειας
  • εκτελούν διαιρέσεις δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων με διαιρέτη το 10 και το 100
  • εκτελούν εύκολες διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη όπως 24:12, 45:15, 33:11 κ.τ.λ..
  • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *