Διαιρέσεις (ΙΙ)

Picture Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι μαθητές να μπορούν να:

  • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
  • εκτελούν οριζόντιες διαιρέσεις με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη.
  • έρθουν σε μια πρώτη επαφή και να μάθουν το σύμβολο (τις δύο κάθετες γραμμές) του γραπτού αλγορίθμου της διαίρεσης.
  • μάθουν τους όρους πηλίκο και υπόλοιπο και να τους αντιστοιχίζουν στους κατάλληλους αριθμούς μίας διαίρεσης.
  • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .
  • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *