Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα που μπορούν να λυθούν με διαίρεση ακεραίου ή κλάσματος με κλάσμα, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές, ανάμεσα σε αυτές και τον αλγόριθμο της διαίρεσης.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα διαιρούν ακέραιο ή κλάσμα με κλάσμα, με αντιστροφή του κλάσματος και πολλαπλασιασμό.
 • Nα παρατηρήσουν ότι, αν διαιρέσουμε ένα κλάσμα με τον εαυτό του, βρίσκουμε τη μονάδα.
 • Nα μετατρέπουν το πηλίκο μιας διαίρεσης ακεραίου με κλάσμα ή κλάσματος με κλάσμα
  σε δεκαδικό αριθμό και ποσοστό.
 • Nα διακρίνουν τη διαφορά της διαίρεσης από τον πολλαπλασιασμό κλάσματος με κλάσμα
  (στη διαίρεση το πηλίκο είναι μεγαλύτερο από τα κλάσματα που διαιρούνται, ενώ στον
  πολλαπλασιασμό μικρότερο).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *