Δεκαδικά κλάσματα

Picture Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε περισσότερο σε βάθος τα δεκαδικά κλάσματα, δηλαδή τα κλάσματα στα οποία ο παρονομαστής είναι δύναμη του 10.Θα οδηγήσουμε λοιπόν τους μαθητές να:

  • κατανοούν , να διαβάζουν και να γράφουν δεκαδικά κλάσματα, δηλαδή τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά.
  • βρίσκουν και να γράφουν ένα δεκαδικό κλάσμα ως άθροισμα άλλων δεκαδικών κλασμάτων .
  • βρίσκουν και να γράφουν ένα δεκαδικό κλάσμα ως άθροισμα ενός ακέραιου και ενός δεκαδικού κλάσματος μικρότερου της μονάδας.
  • περιορίζουν ένα δεκαδικό κλάσμα από δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *