Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν σωστά τους συνήθεις κανόνες γραφής των δεκαδικών αριθμών,
  • να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού,
  • να συγκρίνουν και να διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς,
  • να παρεμβάλλουν δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε δεκαδικούς,
  • να τοποθετούν δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Θεωρία Δεκαδικοί αριθμοί

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Λύσεις Φύλλου εργασίας 2

Λύσεις Φύλλου εργασίας 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

balloon page1 image1
Διάταξη δεκαδικών αριθμών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *