Για να γελάσουμε…

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με χιουμοριστικά κείμενα και τρόπους παραγωγής του αστείου .
  • Παραγωγή χιουμοριστικών κειμένων
  • Κατανόηση και σύνταξη πίνακα περιεχομένων .
  • Επίθετα σε -ινος, -ικος και -ιμος
  • Απαγγελία ποιημάτων .
  • Λογοπαίγνια και παγιωμένες εκφράσεις

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας με τα επίθετα σε -ινος, -ικος, -ιμος


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *