Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

PictureΣτην προηγούμενη τάξη οι μαθητές διδάχθηκαν την πράξη της αφαίρεσης διψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο. Διδάχθηκαν επίσης αφαιρέσεις δεκάδων από εκατοντάδων. Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε επανάληψη σε όσα διδάχθηκαν οι μαθητές σε προηγούμενη τάξη σχετικά με την αφαίρεση. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να :

  • αντιμετωπίσουν καταστάσεις από την καθημερινή ζωή που απαιτούν πράξεις αφαίρεσης με διψήφιους αριθμούς και με δεκάδες και εκατοντάδες τριψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν νοερά αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών και εκατοντάδων και δεκάδων τριψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν γραπτά και οριζόντια αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο.
  • εκτελούν γραπτά οριζόντιες αφαιρέσεις εκατοντάδων και δεκάδων τριψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν γραπτά και κάθετα τον αλγόριθμο της αφαίρεσης διψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.
  • αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου η αφαίρεση εμφανίζεται με τις τρεις διαφορετικές μορφές: διαφορά, συμπλήρωμα και υπόλοιπο.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *