Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 10-14)

Μάθημα 10ο : Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη του σπαρτιατικού κράτους.
• Να γνωρίσουν και να αναφέρουν στοιχεία από την κοινωνική και πολιτική του οργάνωση.
• Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα όπως: είλωτες, περίοικοι κ. α..

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 11ο : Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών.
• Να αντλήσουν στοιχεία για τη σπαρτιατική αγωγή.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 12ο : Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για το χώρο, τον πληθυσμό και τη συγκρότηση του αθηναϊκού
κράτους.
• Να εκτιμήσουν τη μεγάλη σημασία του θεσμού των νόμων και της δικαιοσύνης.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 13ο : Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος

Διδακτικοί στόχοι: 
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τους δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της αρχαϊκής εποχής, ιωνικό και δωρικό.
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλυπτικής της εποχής που εξετάζουμε.
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγγειοπλαστικής.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

 

 

 

 

One thought on “Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 10-14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *