Αριθμοί μέχρι το 3.000

PictureΣτη Β τάξη οι μαθητές διδάχθηκαν τους αριθμούς μέχρι το 1.000, στους οποίους έγινε επίσης επανάληψη εδώ στο κεφάλαιο 1.Στο παρόν κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στους τετραψήφιους αριθμούς που βρίσκονται μεταξύ του 1.000 και του 3.000. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • χρησιμοποιούν με ευχέρεια τετραψήφιους αριθμούς μέχρι το 3.000 σε καταστάσεις καθημερινής ζωής.
  • διαβάζουν και να γράφουν τετραψήφιους αριθμούς μέχρι το 3.000.
  • βρίσκουν τον προηγούμενο και τον επόμενο ενός δεδομένου αριθμού και γενικά να κατατάσσουν τους αριθμούς ανάλογα με την αξία τους.
  • περνούν από τη γραφή τετραψήφιων αριθμών με λέξεις (λεκτική γραφή) στη γραφή τους με ψηφία (συμβολική γραφή) και αντίστροφα
  • διακρίνουν τις μονάδες, τις δεκάδες , τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες μεταξύ τους, καθώς επίσης και τη σχετική αξία τους.
  • αναλύουν έναν τετραψήφιο αριθμό σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες (δεκαδικό ανάπτυγμα).

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *