Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100.Εισαγωγή στην προπαίδεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να αναλύουν έναν διψήφιο αριθμό σε ίδιους όρους.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Συνθέτουν και αναλύουν έναν αριθμό σε άλλους μικρότερους είτε με συμβολική μορφή (ψηφία) είτε σε πραγματική (κατασκευή μοτίβου) με μορφή αθροίσματος ή γινομένου
  • Κατανοούν την προτεραιότητα των πράξεων (πρώτα οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις)
  • Εργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *