Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμοί ως το 20.000. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Αξία θέσης ψηφίου (επέκταση). Σύγκριση-Διάταξη-Παρεμβολή. Ανάλυση αριθμών . Αριθμογραμμή

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να συγκρίνουν δύο φυσικούς αριθμούς  και αν δεν είναι ίση να τους διατάσσουν από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο
  • να παρεμβάλουν έναν ή περισσότερους φυσικούς αριθμούς ανάμεσα σε δύο άλλους, εφόσον είναι δυνατόν
  • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης)
  • να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός φυσικού αριθμού
  • να ξεκινήσουν να αναλύουν και να συνθέτουν αριθμούς ως το 20.000
  • να τοποθετούν αριθμούς στην αριθμογραμμή.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1


Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *