Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Εξάσκηση και αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτες και τουριστικούς οδηγούς.
  • Παραγωγή κειμένων που περιγράφουν τοποθεσίες.
  • Διάκριση θηλυκών ουσιαστικών σε -η από ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι.
  • Κατανόηση άγνωστων λέξεων με βάση τα συμφραζόμενα τους.
  • Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα
  • Επαυξημένες προτάσεις.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας-θηλυκά σε -η, ουδέταρα σε -ι

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα εργαλεία του μαθητή (ουδέτερα ουσιαστικά σε ι-)-διαδραστικό παιχνίδι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *