Άνθρωποι και Μηχανές

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο

  2.  Μηχανές του μέλλοντος
  3. Το ηλιακό λεωφορείο

4. Στο Αττικό μετρό

ΘΕΜΑΤΑ

 • Τεχνολογικά-επιστημονικά επιτεύγματα

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Κατευθυντικός λόγος
 • Επιχειρηματολογία-Οδηγία
 • Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
 • Διαφημιστικά έντυπα, άρθρα εφημερίδων, απλές τεχνικές περιγραφές, πληροφοριακά-επεξηγηματικά σκίτσα,  κόμικς, λογοτεχνικά κείμενα, οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να εκφράζει και να συζητεί τη γνώμη του για γεγονότα
 • να συντάσσει οδηγίες
 • να διατυπώνει οδηγίες για τη συλλογή πληροφοριών
 • να συντάσσει ανακοινώσεις

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ο Παρατατικός της Ενεργητικής Φωνής (εμπέδωση)
 • Προστακτική Αορίστου
 • Μετοχές Ενεργητικής Φωνής
 • Ορθογραφία καταλήξεων μετοχών (-ώντας -οντας)
 • Διάκριση άρθρων από τους αδύναμους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών
 • Οριστικό και αόριστο άρθρο
 • Λεξιλόγιο (ομώνυμα, παραγωγή λέξεων)
 • Παράγραφος, πλαγιότιτλοι

Χρόνος διδασκαλίας : 13 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *